Domotica

Domotica

Domotica is het toepassen van elektronica en huisnetwerken ten behoeve van de automatisering van processen in en om een woning, een kantoor of een klein bedrijf voor een betere kwaliteit van leven en wonen. Bij domotica draait het niet alleen om integratie van techniek en bediening ín de woning, maar ook om de dienstverlening van buitenaf náár de woning.