Aardlekschakelaars en laadpalen of zonnepanelen
Aardlekschakelaars en laadpalen of zonnepanelen

Aardlekschakelaars en laadpalen of zonnepanelen

Welke soorten aardlekschakelaars zijn er?

Aardlekschakelaars detecteren lekstromen in een elektrische installatie. Er zijn grofweg twee soorten aardlekschakelaars die in de woningbouw vaak worden gebruikt:

  • Type A, is een aardlekschakelaar die beschermd tegen zowel wisselstromen als pulserende gelijkstromen. Type A aardlekschakelaars worden veel in de woningbouw toegepast.
  • Type B, B+ is een aardlekschakelaar die naast detectie van wisselstromen (zoals bij type A) ook wordt gebruikt om vlakke gelijkspannings-lekstromen te detecteren. Het gebruik van type B-aardlekschakelaars wordt aanbevolen, of is zelfs verplicht bij toepassingen van zonnepanelen-omvormers en laadpalen.


Welk type aardlekschakelaar passen we toe bij een zonnestroom installatie of een laadpaal voor elektrische voertuigen?

Het van belang om te weten welke soorten lekstroom er verwacht kunnen worden. Zoals hierboven al is benoemd zal elk type in staat zijn om bepaalde lekstromen te detecteren. Indien een aardlekbeveiliging toegepast moet worden bij pv-systemen is een Type B aardlekbeveiliging vereist, tenzij er aan één van deze drie uitzonderingen voldaan wordt, kan er een Type A aardlekbeveiliging gebruikt worden:

  • Als het wisselspanning- en gelijkspanningsgedeelte niet geleidend zijn verbonden;
  • Als er een scheidingtransformator geplaatst is tussen de omvormer en de groepenkast;
  • Als de fabrikant van de omvormer aangeeft dat door middel van een zogenaamde ‘6 mA verklaring’ het type B aardlekbeveiliging toereikend is.

Daarnaast geeft de fabrikant van de omvormer vaak in de montagehandleiding aan hoeveel mA de aardlekbeveiliging er dient te zijn om ongewenst uitschakelen van de voeding te voorkomen, om zo de continuïteit van de omvormer te waarborgen.

Dit laatste geldt ook voor een laadpaal aansluiting. De fabrikant geeft in de aansluitvoorschriften aan of er een aardlekbeveiliging nodig is en zo ja welk type A, B of B+.

Een PV-systeem en/of laadpaal kan worden gezien als een extra energiebron. De bestaande groepenkast wordt bij een PV installatie niet alleen vanuit het energiebedrijf gevoed maar ook vanuit de PV-omvormer. Hetzelfde kan gelden als je een elektrisch voertuig met voldoende accuspanning aansluit.

Om ervoor te zorgen dat deze energiebronnen gezamenlijk niet tot een overbelasting van bestaande componenten gaat zorgen is de afzekeringswaarde bij aardlekautomaten van belang.

Hierbij moet niet alleen naar deze specifieke groep(en) voor het PV-systeem en/of de laadpaal worden gekeken. De groepenkast moet in zijn geheel bekeken worden. De optelsom van de mogelijke stromen uit de diverse energiebronnen mogen niet tot overbelasting van individuele componenten kunnen leiden. De zogeheten uitschakelstroom van de aardlekbeveiliging dient dus per geval, apart te worden bekeken.

Heeft u toch nog vragen hierover? Dan kunt u ons altijd even contact met ons opnemen.

Reactie plaatsen

Aardlekschakelaars en laadpalen of zonnepanelen

Welke soorten aardlekschakelaars zijn er?

Aardlekschakelaars detecteren lekstromen in een elektrische installatie. Er zijn grofweg twee soorten aardlekschakelaars die in de woningbouw vaak worden gebruikt:

  • Type A, is een aardlekschakelaar die beschermd tegen zowel wisselstromen als pulserende gelijkstromen. Type A aardlekschakelaars worden veel in de woningbouw toegepast.
  • Type B, B+ is een aardlekschakelaar die naast detectie van wisselstromen (zoals bij type A) ook wordt gebruikt om vlakke gelijkspannings-lekstromen te detecteren. Het gebruik van type B-aardlekschakelaars wordt aanbevolen, of is zelfs verplicht bij toepassingen van zonnepanelen-omvormers en laadpalen.


Welk type aardlekschakelaar passen we toe bij een zonnestroom installatie of een laadpaal voor elektrische voertuigen?

Het van belang om te weten welke soorten lekstroom er verwacht kunnen worden. Zoals hierboven al is benoemd zal elk type in staat zijn om bepaalde lekstromen te detecteren. Indien een aardlekbeveiliging toegepast moet worden bij pv-systemen is een Type B aardlekbeveiliging vereist, tenzij er aan één van deze drie uitzonderingen voldaan wordt, kan er een Type A aardlekbeveiliging gebruikt worden:

  • Als het wisselspanning- en gelijkspanningsgedeelte niet geleidend zijn verbonden;
  • Als er een scheidingtransformator geplaatst is tussen de omvormer en de groepenkast;
  • Als de fabrikant van de omvormer aangeeft dat door middel van een zogenaamde ‘6 mA verklaring’ het type B aardlekbeveiliging toereikend is.

Daarnaast geeft de fabrikant van de omvormer vaak in de montagehandleiding aan hoeveel mA de aardlekbeveiliging er dient te zijn om ongewenst uitschakelen van de voeding te voorkomen, om zo de continuïteit van de omvormer te waarborgen.

Dit laatste geldt ook voor een laadpaal aansluiting. De fabrikant geeft in de aansluitvoorschriften aan of er een aardlekbeveiliging nodig is en zo ja welk type A, B of B+.

Een PV-systeem en/of laadpaal kan worden gezien als een extra energiebron. De bestaande groepenkast wordt bij een PV installatie niet alleen vanuit het energiebedrijf gevoed maar ook vanuit de PV-omvormer. Hetzelfde kan gelden als je een elektrisch voertuig met voldoende accuspanning aansluit.

Om ervoor te zorgen dat deze energiebronnen gezamenlijk niet tot een overbelasting van bestaande componenten gaat zorgen is de afzekeringswaarde bij aardlekautomaten van belang.

Hierbij moet niet alleen naar deze specifieke groep(en) voor het PV-systeem en/of de laadpaal worden gekeken. De groepenkast moet in zijn geheel bekeken worden. De optelsom van de mogelijke stromen uit de diverse energiebronnen mogen niet tot overbelasting van individuele componenten kunnen leiden. De zogeheten uitschakelstroom van de aardlekbeveiliging dient dus per geval, apart te worden bekeken.

Heeft u toch nog vragen hierover? Dan kunt u ons altijd even contact met ons opnemen.

Reactie plaatsen