Proeftuin de Rijp
Proeftuin de Rijp

In januari hebben we het project Proeftuin de Rijp in opdracht van AC Borstbouw gasloos gemaakt met duurzame installaties voor de zestiger jaren eengezinswoningen. De eerste 4 woningen in de Rijp zijn ondertussen afgerond en zijn officieel van het gas af. 

De woningen zijn voorzien van nieuwe installaties, zoals een mechanisch ventilatiestyeem en een WTW(warmteterugwinning) systeem. De CV installaties zijn vervangen door lage temperatuur convectors met een warmtepomp op zolder en op het dak liggen thermodynamische panelen Op de zolders staat een thermoboiler die zorgt voor warm water in de woning. Er zijn ook woningen waar alleen infrarood verwarming is toegepast. Deze zijn geinstalleerd door ons zusterbedrijf, Stef Swart. 

Op de nieuwe daken worden zonnepanelen geplaatst met daaronder de thermodynamische panelen. Bouwkundig worden er ook nog allerlei voorzieningen getroffen om de energiekosten verder te drukken, zoals het isoleren van de gevels en kruipruimtes. Diverse woningen hebben ook nieuwe kozijnen gekregen met HR++ beglazing. 

Om te sturen op de bewustwording en het bewonersgedrag heeft de aannemer in elke woning een geo-monitoringskastje opgehangen. Zo wordt de duurzaamheid van de nieuwe installaties per woning gemonitord en krijgen de bewoners inzicht in hun energieverbruik. 

 

Reactie plaatsen
06 januari 2021 

Proeftuin de Rijp

In januari hebben we het project Proeftuin de Rijp in opdracht van AC Borstbouw gasloos gemaakt met duurzame installaties voor de zestiger jaren eengezinswoningen. De eerste 4 woningen in de Rijp zijn ondertussen afgerond en zijn officieel van het gas af. 

De woningen zijn voorzien van nieuwe installaties, zoals een mechanisch ventilatiestyeem en een WTW(warmteterugwinning) systeem. De CV installaties zijn vervangen door lage temperatuur convectors met een warmtepomp op zolder en op het dak liggen thermodynamische panelen Op de zolders staat een thermoboiler die zorgt voor warm water in de woning. Er zijn ook woningen waar alleen infrarood verwarming is toegepast. Deze zijn geinstalleerd door ons zusterbedrijf, Stef Swart. 

Op de nieuwe daken worden zonnepanelen geplaatst met daaronder de thermodynamische panelen. Bouwkundig worden er ook nog allerlei voorzieningen getroffen om de energiekosten verder te drukken, zoals het isoleren van de gevels en kruipruimtes. Diverse woningen hebben ook nieuwe kozijnen gekregen met HR++ beglazing. 

Om te sturen op de bewustwording en het bewonersgedrag heeft de aannemer in elke woning een geo-monitoringskastje opgehangen. Zo wordt de duurzaamheid van de nieuwe installaties per woning gemonitord en krijgen de bewoners inzicht in hun energieverbruik. 

 

Reactie plaatsen